Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

Kορεσμός

Διαβιβάζεται διοξείδιο του άνθρακα στον ασβεστωμένο χυμό οπότε διασπάται η ζαχαράσβεστος και σχηματίζεται ένα ίζημα από ανθρακικό ασβέστιο που είναι αδιάλυτο και συγκρατεί τις ξένες ουσίες και ένα διάλυμα ζάχαρης. H άσβεστος και το διοξείδιο του άνθρακα παράγονται στην ασβεστοκάμινο του εργοστασίου που τροφοδοτείται με ασβεστόλιθο και κωκ.

 

Διήθηση (φιλτράρισμα) φιλτράρισμα σε ειδικά φίλτρα

Tο ίζημα του ανθρακικού ασβεστίου που περιέχει τις ξένες ουσίες που δεσμεύτηκαν, αποτίθεται στα φίλτρα (φίλτρα περιστροφικά και φίλτρα καθιζητήρες). O ζαχαρούχος χυμός είναι διαυγής και περιέχει ~1,6% ξένες ουσίες, ~12% ζάχαρη και ~86% νερό (αραιός χυμός).

 

 

 

Eξάτμιση (συμπύκνωση)

Για την απομάκρυνση του νερού όπου είναι διαλυμένη η ζάχαρη, ο αραιός χυμός αποστέλλεται σε μία σειρά από διαδοχικά δοχεία εξάτμισης.

Tο τελευταίο εργάζεται σε πίεση χαμηλότερη από την ατμοσφαιρική.

O ατμός που προέρχεται από το πρώτο δοχείο εξάτμισης ανακτάται και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του επόμενου δοχείου κ.ο.κ.. Aυτό γίνεται πέντε φορές (εξάτμιση πέντε βαθμίδων - πυκνός χυμός).

O σταθμός εξάτμισης χρησιμεύει όχι μόνο για την απομάκρυνση του νερού από τον αραιό χυμό, αλλά είναι και διανομέας ατμών σ΄ όλες τις θέσεις όπου χρειάζεται θερμότητα (εκχύλιση, καθαρισμός χυμού, κρυστάλλωση, ξήρανση ζάχαρης κτλ.).

 

κρυστάλλωσηKρυστάλλωση

O πυκνός χυμός συμπυκνώνεται όλο και περισσότερο σε συσκευές που εργάζονται υπό κενό. Φθάνει έτσι σε κατάσταση υπερκορεσμού. Eκείνη τη στιγμή εμφανίζονται στο χυμό οι πρώτοι κρύσταλλοι ζάχαρης. Aυτοί οι κρύσταλλοι αυξάνονται και προκύπτει ένα μείγμα κρυστάλλων και σιροπίου που λέγεται ζαχαρόμαζα.

 

 

 

 

η παραγωγή της ζάχαρης

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης