Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προς την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου)
 
 

Η Μονάδα της Λάρισας λειτούργησε ως ζαχαρουργείο για τελευταία χρονιά το 2006, χρονιά κατά την οποία η Ε.Β.Ζ. απέσυρε το 50,01% της ποσόστωσης της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.320/2006 της Ε.Ε.. Λειτουργεί πλέον ως μονάδα αποθήκευσης ζάχαρης και συσκευασίας. βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λάρισας - Συκουρίου και παλαιάς Εθνικής οδού Λάρισας - Θεσσαλονίκης.

Ο κτιριακός εξοπλισμός καθώς και μεγάλο τμήμα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παραμένει σε αδράνεια προκειμένου να αξιοποιηθεί σε άλλη δραστηριότητα.

Μονάδα Λάρισας

τεύτλα και τευτλοκαλλιέργεια για την παραγωγή ζάχαρης ζαχαρουργεία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης : μεγάλες μονάδες που παράγουν ζάχαρη ζάχαρη και βιομηχανική παραγωγή στα εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης γεωπονικός έλεγχος στα τεύτλα έρευνα και τεχνολογία στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ζάχαρη και τελικά στάδια της παραγωγής ζάχαρη σε πακέτο και άλλα προϊόντα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης